اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

سنوات چیست و حق سنوات در سال جدید چقدر است؟؟

سنوات خدمت طبق کدام قانون به کارگران پرداخت می‌شود؟

 

طبق ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما باید به کارگری که مطابق قرارداد، یک‌سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

 

تفاوت سنوات با پایه سنوات

 

سنوات که به آن مزایای اتمام خدمت، مزایای اتمام کار و حق سنوات گفته می‌شود با فسخ قرارداد به کارگر تعلق می‌گیرد و کارفرما ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

 

پایه سنواتی در واقع بخش حمایتی پایه حقوق است. معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می‌شود.

 

آیا به کار کمتر از یک‌سال، سنوات تعلق می‌گیرد؟

 

در ماده ۲۴ قانون کار، صحبت از کار یکسال یا بیشتر است؛ اما به موجب تبصره ۴ ماده ۴۱قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با مدت موقت به نسبت کارکرد، سنوات خدمت به نسبت هر سال یک ماه به میزان آخرین مزد کارگر، پرداخت کنند. بنابراین به کارگران با سابقه خدمت کمتر از یک سال نیز سنوات خدمت تعلق می‌گیرد

 

شرایط پرداخت سنوات هنگام اخراج کارگران

 

طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت به کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌کند. اما در صورت موجه بودن اخراج، کارگر به نسبت هرسال، یک‌ماه آخرین حقوق مشمول اخذ حق سنوات می‌باشد.

 

سنوات

 

رعایت استانداردهای حسابداری مهمترین فاکتور در احتساب دقیق سنوات می باشد.

 

مثالهایی از محاسبه سنوات

 

محاسبه حق سنوات در پایان قرارداد با تاخیر پرداخت

 

۱)  اگر سنوات، آخر سال محاسبه و تسویه پایان کار در پایان سال باشد اما با تاخیر مثلا در اردیبهشت سال بعد پرداخت شود، سنوات با کدام حقوق محاسبه می‌شود؟

 

طبق ماده ۲۴ قانون کار، مزایای پایان کار در اتمام قرارداد و به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت می‌شود، بنابراین براساس آخرین حقوق آخرین قرارداد خواهد بود.

 

محاسبه سنوات برای دومین قرارداد ۳ ماهه

 

۲) فرض کنید کارگری از ابتدای سال ۱۳۹۹ قرارداد کار ۳ ماهه دارد. این قرارداد کار در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ پایان می‌یابد.

حقوق کارگر در مدت این قرارداد، ماهانه مبلغ ۲۳،۳۵۴،۲۷۰ ریال بوده است. این قرارداد دومین قرارداد کار۳ ماهه او است.

در پایان تمام قرارداد قبلی، سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است. سنوات سه ماهه فروردین تا خرداد سال ۹۹ این کارگر چه میزان است؟

 

با توجه به اینکه مبلغ سنوات به ازای هر سال کارکرد معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر است. مبلغ سنوات این کارگر برای این مدت به این صورت است: تعداد روزهای کارکرد ۹۳ روز.  ریال۵،۹۵۰،۵۴۰=۹۳*(۲۳،۳۵۴،۲۷۰/۳۶۵).

 

نکته : مبلغ پرداختی از بابت سنوات قطعی بوده و در آینده مابه‌التفاوت نخواهد‌داشت.

 

قرارداد یک ساله با ۴ سال سابقه کار در کارگاه

 

۳) کارگری در کارگاهی به مدت ۴ سال مشغول به کار بوده است. او در این مدت قراردادهای ۱۲ ماهه منعقد کرده است.  در پایان هر قرارداد کار نیزسنوات خود را دریافت می‌نموده است. آخرین قرارداد کارگر مربوط به فروردین تا اسفند سال ۹۹ می‌باشد. حقوق ماهانه کارگر در این مدت در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال است. در پایان آخرین قرارداد کار یعنی پایان سال ۹۹، مبلغ قابل پرداخت به این کارگر بابت سنوات چه مبلغی خواهد بود؟

 

در پایان قراردادهای قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت شده است. بنابراین از بابت سنوات گذشته مبلغی قابل پرداخت نیست.

 

مدت قرارداد کارگر ۱۲ ماه بوده است. بنابراین سنوات قرارداد ۱۲ ماهه معادل ۱ ماه آخرین حقوق خواهد بود. بنابراین باید مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال  بابت سنوات در پایان سال ۹۹ به این شخص پرداخت شود.

 

قرارداد ۴ ساله و پرداخت سنوات در پایان هر سال

 

۴) فرض کنید کارگری قرارداد کار ۴ ساله دارد. و این قرارداد کار در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به پایان می‌رسد. آخرین حقوق ماهانه این کارگر در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال می‌باشد. کارفرما در پایان هر سال سنوات همان سال را بر مبنای حقوق همان سال پرداخت کرده‌است. سنوات پرداختی از سال اول تا سوم به ترتیب ۱۲،۰۰۰،۰۰۰، ۱۶،۵۰۰،۰۰۰ و ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال می‌باشد. سنوات پرداختی به این شخص در پایان قرارداد چه میزان است؟

 

نکته: با توجه به رای دادنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ دیوان عدالت اداری، چون قرارداد بیش از یک سال است، سنوات‌های پرداختی در سال‌های قبل حکم علی‌الحساب را دارد. بنابراین مابه‌التفاوت آن باید در پایان قرارداد پرداخت‌ شود.

 

آخرین حقوق این کارگر ماهانه مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال است. یعنی هر سال به همین میزان باید سنوات دریافت کند، این شخص ۴سال قرارداد دارد.

 

سنوات ۴ سال ریال ۱۰۴،۴۱۷،۰۸۰=۴*۲۶،۱۰۴،۲۷۰.

 

کل مبلغ دریافتی بابت سنوات در پایان قرارداد ریال ۵۲,۹۱۷,۰۸۰=(۲۳،۰۰۰،۰۰۰+۱۶،۵۰۰،۰۰۰+۱۲،۰۰۰،۰۰۰)-۱۰۴،۴۱۷،۰۸۰.

 

۳ قرارداد کار یکساله و عدم پرداخت سنوات در پایان هر سال

 

۵) فرض کنید کارگری ۳ قرارداد کار یک ساله دارد. و آخرین قرارداد کار در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به پایان می‌رسد. آخرین حقوق ماهانه این کارگر در کل مبلغ ۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ریال می‌باشد. کارفرما سنوات را در پایان قراردادهای قبلی پرداخت نکرده است. سنوات قابل پرداخت به کارگر در پایان قرارداد سوم چه‌قدر است؟

 

در پایان قراردادهای ۱۲ ماهه قبلی سنوات کارگر بر مبنای آخرین حقوق پرداخت نشده است. بنابراین مبنای پرداخت سنوات قرارداد سال های گذشته نیز حقوق آخرین قرارداد کار خواهد‌بود. بنابراین ریال ۷۸،۳۱۲،۸۱۰=۳*۲۶،۱۰۴،۲۷۰ بابت سنوات سه سال کار دریافت می‌نماید

 

موسسه حساب جم انجام کلیه امور حسابداری، حسابرسی و مالیاتی شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی یا حقوقی

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند