اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

مالیاتی

دیگر مطالب

نکاتی که سرمایه گذاران در هنگام خواندن گزارشات مالی باید بپرسند

1-                    آیا میزان فروش رشد داشته؟
اگر سود واحد تجاری افزایش یابد ولی روند فروش همچنان نسبت به سال های گذشته ثابت باقی مانده باشد. پس جای نگرانی است   


2-          آیا نسبت های سود ثابت باقی می مانند؟
فروش های بالا به معنای سود بیشتر نیست.


3-  آیا سود وزیان غیرعادی وجود داشته است؟
اطمینان از  انعکاس و ثبت تمامی هزینه ها و صحیح بودن درآمدها


4-   آیا سود هر سهم با سود مطابقت دارد؟
 بررسی سود هر سهم در سال مورد معامله و مقایسه افزایش یا کاهش آن با سودهای سهام حداقل 4 سال قبل


5-  آیا افزایش سود سبب افزایش گردش وجوه نقد می شود؟
 افزایش سود سبب افزایش گردش وجوه نقد نخواهد شد و چنانچه تردیدی مشاهده گردید می بایستی خالص صورت تطبیق سود و زیان عملیاتی (منابع و مصارف) واحد تجاری مورد توجه قرار گیرد

6-   آیا افزایش در دارایی ها و بدهی ها مطابق با میزان رشد است؟
 میزان رشد به افزایش دارایی قابل ادارک می باشد ولی توجه به دیون و بدهی ها مورد دقت بیشتری باشد


7-  آیا نشانه ای از مضیقه مالی وجود دارد؟
 با آگاهی از نسبت های مالی، نظیر نسبت جاری و نسبت آتی با هدف برآورد مضیقه مالی توجه کنید


8-  آیا واحد تجاری قادر به پرداخت بدهی های می باشد؟
 بررسی مطالبات جاری و جداسازی مطالبات مشکوک الوصول با توجه به مانده گردش حساب موجودی نقد واحد تجاری بررسی شود.


9-             آیا دارایی ها و بدهی هاهی غیرمعمول وجود دارند؟
از طریق بررسی گزارشات مالی با توجه به نوع فعالیت واحد تجاری، اطمینان از صحیح بودن مطالبات و دیون و استعلامات اختصاصی از بانکها، اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی و نظایر آن


10-  چگونه می توان از دارایی ها استفاده مطلوب کرد؟
 بازده هزینه و سرمایه هر دارایی را مورد بررسی قرارداده و نسبت به موثر بودن آن اطمینانی معقول حاصل شود.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند