اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

بیشتر بدانیم

اگر سود واحد تجاری افزایش یابد ولی روند فروش همچنان نسبت به سال های گذشته ثابت باقی مانده باشد. پس جای نگرانی است
فروش های بالا به معنای سود بیشتر نیست.
اطمینان از انعکاس و ثبت تمامی هزینه ها و صحیح بودن درآمدها
بررسی سود هر سهم در سال مورد معامله و مقایسه افزایش یا کاهش آن با سودهای سهام حداقل 4 سال قبل
افزایش سود سبب افزایش گردش وجوه نقد نخواهد شد و چنانچه تردیدی مشاهده گردید می بایستی خالص صورت تطبیق سود و زیان عملیاتی (منابع و مصارف) واحد تجاری مورد توجه قرار گیرد
میزان رشد به افزایش دارایی قابل ادارک می باشد ولی توجه به دیون و بدهی ها مورد دقت بیشتری باشد
با آگاهی از نسبت های مالی، نظیر نسبت جاری و نسبت آتی با هدف برآورد مضیقه مالی توجه کنید
بررسی مطالبات جاری و جداسازی مطالبات مشکوک الوصول با توجه به مانده گردش حساب موجودی نقد واحد تجاری بررسی شود.
از طریق بررسی گزارشات مالی با توجه به نوع فعالیت واحد تجاری، اطمینان از صحیح بودن مطالبات و دیون و استعلامات اختصاصی از بانکها، اداره مالیات و سازمان تامین اجتماعی و نظایر آن

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند