اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

صورتهای مالی نمونه شرکتهای پیمانکاری بر اساس استانداردهای حسابداری سال جدید

هدف صورتهای مالی ، ارائه اطلاعاتی تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالی، عملكرد مالی و

انعطاف پذيری مالی واحد تجاری است كه براي طيفی گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالی در اتخاذ

تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. صورتهاي مالي همچنين نتايج ايفای وظيفه مباشرت مديريت يا حسابدهي

آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرارگرفته است ، نشان مي دهد. به منظور دستيابي به اين هدف ، در

صورتهاي مالی یک واحد تجاري اطلاعات زير ارائه مي شود:

 

• دارايي ها

• بدهي ها

• حقوق صاحبان سرمايه

• درآمدها

• هزينه ها

• جريانهاي نقدی

 

استفاده كنندگان از صورت های مالی

 

سرمايه گذاران

اعطاكنندگان تسهيلات مالي

تأمين كنندگان كالا و خدمات و ساير بستانكاران

مشتريان

كاركنان واحد تجاري

دولت و مؤسسات دولتي

جامعه به طور اعم

ساير استفاده كنندگان

 

تعریف عناصر صور تهای مالی

 

دارايی : عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راههاي دستيابي مشروع به آن منافع كه درنتيجه معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به كنترل واحد تجاري درآمده است .

بدهی : عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.

حقوق صاحبان سهام : عبارت از باقيماند هاي است كه از كسر جمع بدهيهاي واحد تجاري از جمع داراييهاي آن حاصل مي شود.

درآمد : عبارتست از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به آورده صاحبان سرمايه مربوط مي شود.

هزينه : عبارتست از كاهش در حقوق صاحبان سرمايه بجز مواردي كه به ستانده صاحبان سرمايه مربوط مي شود

 

موسسه حساب جم آماده انجام کلیه امور مالیاتی شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی یا حقوقی با تضمین کاهش مالیات می باشد.

برای دانلود PDF صورتهای مالی نمونه شرکتهای پیمانکاری بر اساس استاندارد های حسابداری اینجا کلیک کنید.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند