اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

فرآیند تخصیص و تسهیم هزینه های سربار

تسهیم اولیه و ثانویه سربار

 

آشنایی با تسهیم اولیه و ثانویه سربار و روش های تسهیم ثانویه سربار

 

منظور از تسهیم اولیه این است که هزینه های سربار به تفکیک دوایر خدماتی و تولیدی ردیابی، شناسایی و بدهکار حساب دایره مربوطه (مرکز هزینه) ثبت و انباشته شوند. 

ولی در تسهیم ثانویه، هزینه های سربار انباشته شده و در مراکز هزینه دوایر خدماتی کارخانه بر مبنای مشخص معین و با استفاده از روش های مناسب، به مراکز هزینه دوایر تولید منتقل می گردند. 

عمل انتقال این هزینه ها از دوایر خدماتی به دوایر تولیدی را اصطلاحا تسهیم ثانویه می نامند.

 

مبانی تسهیم ثانویه سربار:

 

 

برای تسهیم ثانویه سربار دو کار اساسی باید صورت گیرد.

 

1 ـ نخست اینکه مبانی مناسب برای انتقال هزینه از دوایر خدماتی به دوایر تولیدی انتخاب گردد.

 

2 ـ روش مناسب برای تسهیم ثانویه انتخاب شود.

 

برخی از مناسب ترین مبناها از نظر تسهیم ثانویه به شرح ذیل ارائه می شود:

 

دوایر خدماتی مبنای مناسب جهت تسهیم هزینه

کارگزینی تعداد کارکنان 

حسابداری ساعات کار کارکنان 

تعمیرات و نگهداری ساعات کار ماشین 

تعمیرات ساختمان سطح زیر بنا 

انبار تعداد حواله / هزینه مواد 

رستوران تعداد کارکنان 

بهداری تعداد کارکنان 

نگهبانی سطح زیر بنا 

کنترل کیفی تعداد / مقدار محصول 

برنامه ریزی تولید ساعات کار مستقیم 

 

هزینه هایی از قبیل نیرو، روشنایی، اجاره و تسهیلات هنگامی که دوایرمختلف از آنها منتفع شده اند قاعدتا می توانند به حساب یک دایره تولید و یا خدماتی خاص منظور نمود. منشا این هزینه ها هیچ دایره خاصی نیست و جهت استفاده کلیه دوایر واقع شده اند. بنابراین هزینه های مزبور باید بین دوایر استفاده کننده تسهیم شوند. مبناهای مناسب جهت تسهیم این گونه از هزینه ها نیز به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

عنوان هزینه مبنای تسهیم 

اجاره کارخانه سطح زیر بنا 

استهلاک ساختمان سطح زیر بنا 

حرارت سطح زیر بنا 

سرپرستی تعداد کارکنان 

تلفن و تلگراف تعداد مکالملت ـ تعداد کارکنان 

برق کیلووات ساعت 

آب سطح زیر بنا

 

هزینه های سربار

 

روش های تسهیم ثانویه سربار:

 

1 ـ روش مستقیم 

این روش بسیار ساده است ولی از دقت لازم برخوردار نیست. در این روش هزینه هر دایره زمانی بر اساس مبناهای مناسب بین دوایر تولیدی تسهیم می گردد. از معایب اساسی این روش آن است که سهم هزینه دوایر خدماتی که به یکدیگر سرویس داده اند مورد محاسبه و توجه قرار نمی گیرد.

 

2 ـ روش یکطرفه 

روش یکطرفه کاملتر از روش مستقیم است ولی از معایب آن این است که هر دایره ای که هزینه اش تسهیم شود از فرآیند محاسباتی بعدی حزف می شود. متقابلا از تسهیم بعدی سهم هزینه نمی گیرد.

نکته مهم و قابل توجه این است که کدام دایره خدماتی باید قبل از دوایر دیگر هزینه خود را تسهیم کند. ضابطه مقبول عام در این مورد وجود ندارد. ولی معمولا دوایر خدماتی بر حسب مقدار هزینه ای که دارند بصورت نزولی مرتب، سپس از دایره ای که بیشترین هزینه را دارد عملیات تسهیم آغاز می شود.

 

3 ـ روش ریاضی / جبری / دو طرفه 

روش دو طرفه روش کاملی است و در تسهیم ثانویه، سهم هزینه دوایر خدماتی را که از یکدیگر سرویس گرفته اند تعیین نموده و اطلاعات کاملی در اختیار مدیریت می گذارد. 

برای تسهیم ثانویه هزینه به روش دو طرفه باید قبل از هر اقدامی، جدول ( ماتریس ) هزینه دهی و هزینه بری را تشکیل داد. سپس بر اساس این جدول برای دوایر خدماتی معادله ای تنظیم و با حل معادله عمل تسهیم هزینه انجام گیرد.

 

هزینه سربار

 

علل پیش بینی و برآورد سربار چیست؟

 

به طور کلی دلایل پیش بینی و برآورد سربار را موارد زیر ذکر می نمایند.

1- اختلاف بین مقدار تولید واقعی با تولید برنامه ریزی شده

2- مشخص نبودن مبلغ واقعی بعضی از هزینه های سربار

3- ایجاد شرایط مناسب برای مقایسه هزینه های واقعی و پیش بینی شده

 

1- چرا اختلاف بین مقدار تولید واقعی با تولید برنامه ریزی شده موجب پیش بینی سربار می شود؟

می دانید در مؤسسات تولیدی تعداد تولید در ابتدای دوره پیش بینی می گردد ( تولید برنامه ریزی شده) ولیکن عملاً بین تولید واقعی و تولید برنامه ریزی شده اختلافاتی مشاهده می شود که ممکن است تولید واقعی بیش از تولید برنامه ریزی شده باشد و یا کمتر از آن باشد.

بنابراین چون تعداد تولید واقعی در ابتدای دوره مشخص نمی باشد سهم هزینه سربار یک واحد تولید نیز مشخص نمی باشد در نتیجه در طی دوره مالی قیمت تمام شده یک واحد کالا با توجه به اینکه جزء سوم آن (سربار) معلوم نمی باشد قابل تعیین نیست.

 

*به مثال زیر توجه کنید

هزینه استهلاک ساختمان کارخانه آبان 2800000 ریال می باشد و تولید برنامه ریزی شده یا پیش بینی شده 8000 عدد است که در عمل و واقعیت 3 حالت زیر ممکن است اتفاق بیفتد:

ملاحظه می کنید با تغییر در تعداد تولید سهم هر واحد کالای تولید شده از هزینه، سربار تغییر می کند بنابراین چون تعداد تولید متغیر است بهای تمام شده را براساس سربار واقعی در آغاز دوره مالی نمی توان تعیین نمود.

 

2- چرا مبلغ واقعی بعضی از هزینه های سربار مشخص نمی باشد و منجر به پیش بینی سربار می گردد؟

علت نامشخص بودن مبلغ واقعی برخی از هزینه های سربار در پایان دوره مالی را با بیان چند مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال چگونه هزینه های برق صنعتی کارگاهی که در پایان دوره مالی صورتحساب آن دریافت نشده است مشخص می باشد و یا هزینه گاز مصرفی کارخانه ای که در پایان دوره مالی قبض آن دریافت نشده است قابل تعیین می باشد بنابراین پرواضح است به دلایلی همچون موارد ذکر شده نمی توان سربار واقعی را مشخص نمود بنابراین لازم است هزینه های سربار ( برق مصرفی، گاز و ...) پیش بینی گردند.

 

3- چگونه پیش بینی سربار زمینه مناسبی را برای مقایسه ایجاد می کند؟

مدیران با پیش بینی سربار معیاری را برای مقایسه هزینه های واقعی و آنچه که پیش بینی شده است را ایجاد می نمایند. یعنی در واقع در پایان دوره مالی یا هر زمان می توانند مقایسه ای بین آنچه که باید انجام می گرفت و آنچه که واقعاً انجام شده است را داشته باشند. بنابراین با پیگیری اختلافات و تجزیه و تحلیل آن نقاط ضعف و قوت فعالیت خود را می توانند مشاهده نمایند.

 

حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنش بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.

شماره های تماس

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷

۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴

۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷

۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱

۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند