اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

صورتهای مالی نمونه جدید در سال 1400

صورتهای مالی نمونه جدید در ابتدای سال 1400

با توجه به تغییرات بعمل آمده در استانداردهای حسابداری و در جهت بهبود افشای اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های تولیدی، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر ذینفعان، صورتهای مالی نمونه برای شرکت های تولیدی ر ا با همکاری کمیته فنی سازمان حسابرسی و برخی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بازنگری نموده و سعی شده است که صورت های مالی مذکور حاوی اطلاعات لازم برای کلیه ذینفعان باشد. در این خصوص، توجه استفاده کنندگان محترم را به نکات زیر جلب می کند:

1- این صورتهای مالی نمونه در برگیرنده حداقل الزامات ارائه و افشا توسط شرکت ها است و در صورتی که سازمان بورس و اوراق بهادار، الزامات بیشتری برای ارائه و افشا در صورتهای مالی اعلام کند، شرکت ها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند.

2- در تهیه این صورت های مالی نمونه، بر افشاى مناسب و کافى اطلاعات تحت شرایط عمومى و کلى، تاکید و از پرداختن به اطلاعات مرتبط با شرایط خاص، خوددارى شده است. به بیان دیگر، ملاك درج اقلام در صورتهاى مالى اساسى نمونه و یادداشت هاى توضیحى آن، غالبا عمومیت و اهمیت اقلام بوده است. از این رو، در موارد بااهمیت، اقلام باید جداگانه گزارش شود و در خصوص سایر موارد مستلزم افشا، نیز باید حسب مورد و ضرورت از استانداردهاى حسابدارى مربوط، پیروى شود.

3- در برخی شرکت ها ممکن است سرفصل هایی وجود داشته باشد که در این مجموعه پیش بینی نگردیده است. در چنین شرایطی، سرفصل های مذکور باید حسب مورد در جای مناسب خود به این مجموعه اضافه شود.

4- استفاده از عنوان  « سایر » در یادداشت های توضیحی نباید منجر به عدم افشای اطلاعات بااهمیت شود.

5- ارائه منصفانه شرکت را ملزم می کند، در مواردي که رعایت الزامات خاصی از استانداردهای حسابداری برای بهبود درك استفاده کنندگان صورت های مالی از تاثیر معاملات خاص، سایر رویدادها و شرایط، بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت کافی نباشد، اطلاعات بیشتری را افشا کند.

6- زمانی که مدیریت در ارزیابی هاي خود ، از عدم اطمینان بااهمیت در ارتباط با رویدادها و شرایطی آگاه است که ممکن است نسبت به توانایی تداوم فعالیت شرکت، تردید عمده ایجاد کند ، شرکت باید این عدم اطمینان را افشا کند.

7- شرکت باید هر طبقه بااهمیت از اقلام مشابه را به طور جداگانه ارائه کند. شرکت باید اقلامی را که ماهیت یا کارکرد مشابه ندارند، به طور جداگانه ارائه کند مگر آنکه این اقلام بی اهمیت باشند. شرکت نباید با پنهان کردن اطلاعات بااهمیت در میان اطلاعات بی اهمیت یا با تجمیع اقلام بااهمیتی که ماهیت و کارکرد متفاوت دارند، از قابلیت درك صورت های مالی بکاهد. چرا که، ارائه اطلاعات تفصیلی کم اهمیت، زمینه نادیده گرفتن اطلاعات بااهمیت را فراهم می کند.

8- مهم ترین تغییر نسبت به نسخه قبلی صورت های مالی نمونه ابلاغ شده در تاریخ 1398/05/05 ، بکارگیری استاندارد حسابداری 35 با عنوان « مالیات بر درآمد » (لازم الاجرا برای صورت های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1399/01/01 و بعد از آن شروع می شود) و ارایه دارایی مالیات انتقالی و بدهی مالیات انتقالی در صورت وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی مربوط، است.

مفروضات:

• شرکت نمونه، شرکتى تولیدى و غیردولتى است.

• شرکت نمونه، شرکتى فرعى است که شرکت فرعی، وابسته و مشارکت خاص ندارد.

در پایان، از اعضای محترم کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته فنی سازمان حسابرسی و سایر صاحب نظرانی که در تهیه این صورت های مالی نقش داشته اند، قدردانی می شود.

 

برای دانلود pdf صورتهای مالی نمونه جدید سال 1400 اینجا کلیک کنید.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند