اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

خدمات حسابرسی موسسه حساب جم

حسابرسی داخلی و کاربرد آن

مزایای حسابرسی داخلی 

حسابرسی داخلی در قانون الزام نیست. با این حال، تعدادی از مزایای وجود دارد که درآمیخته شدن ولازمه حسابرسی مستقل آماده سازی وارائه گزارش حسابرسی داخلی است و با درک این مزایا، می توانید ببینید که چه زمانی نیاز به یک حسابرسی داخلی دارید و آیا به نفع شما است یاخیر. 

مزایای یک حسابرسی داخلی از طریق تمام جنبه های عملیات کسب و کار شما می باشد.     

این مسائل را با مدیریت مشخص می کند. وقتی یک حسابرسی داخلی انجام می شود، یکی از جنبه هایی که آنها بازرسی می کنند، نحوه مدیریت با کارکنان است. اگر با ارتباطات مدیریتی مشکلی وجود داشته باشد، حسابرس می تواند نشان دهد که ممکن است قطعنامه ممکن باشد     

حسابرسی تست سیستم های کنترل داخلی را امتحان می کند. حسابرسان داخلی از طریق تمام فرایندهای کسب و کار شما شانه می کنند و به شما می گویند که چگونه آنها را بهبود بخشید.   

 این به شناسایی مسائل و مشکلات داخلی کمک می کند. در حالی که شما ممکن است درک کنید که یک مشکل وجود دارد، شما ممکن است نمی دانید که علت آن دروغ است. حسابرسی داخلی به ریشه مشکل نگاه می کند و به شما می گوید که برای مقابله با این وضعیت می توانید انجام دهید.   

  این مسئولیت کنترل و مدیریت ریسک را ایجاد می کند. حسابرس داخلی تعیین می کند که چه کسی باید مسئول خطرات خاص و مدیریت این خطرات باشد.     این کمک به مردم در درک مسئولیت های خود است. اغلب مردم از چه کسی مسئولیت فرآیندهای خاص را نمی دانند. حسابرسان داخلی شناسایی مسئولیت و شناسایی اعضای دیگر را مشخص می کنند.     

جریان اطلاعات در کسب و کار را بهبود می بخشد. اطلاعاتی که به کارکنان داده می شود ممکن است از کیفیت بالایی برخوردار نباشند و این می تواند به مشکلات منجر شود.

 

موسسه حساب جم با استفاده از حسابرسان با کیفیت و همچنین ارائه بالای میزان اطلاعاتی که باعث رشد کسب و کار شما می شود، همراه تمامی شرکتها و موسسات مختلف است.

 

اهداف کنترلهای داخلی 

 

• اهداف عملیاتی: به اثربخشی و کارآئی عملیات، و نحوه عملکرد عملیاتی و مالی موسسه مربوط می شود. حفاظت از دارائی ها و جلوگیری از خسارات وارده به آنها نیز درحیطه این اهداف قرار می گیرد.

 

• اهداف گزارشگری: به حصول اطمینان از قابلیت اتکای محتوای گزارشات مربوط است. گزارشات شامل گزارشهای مالی و غیرمالی اعم از گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی می گردد.

 

• اهداف رعایتی: به حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات عمومی و دستورالعمل های موسسه مربوط می شود.

 

اصول کنترل های داخل

 

• محيط کنترل

 

۱) نمایش تعهد به درستکاری و ارزشهای اخلاقی

۲) عمل به مسئولیت نظارتی 

۳) استقرار ساختار سازمانی مناسب و اختیارات و مسئولیتها

٤) نمایش تعهد به صلاحیت 

۵) الزام به پاسخگویی

 

• ارزیابی ریسک

 

۶) مشخص نمودن اهداف مربوط به سازمان 

۷) شناسایی و تجزیه و تحلیل ریسک 

۸) تعیین ریسک تقلب 

۹) شناسایی و تجزیه و تحلیل تغییرات با اهمیت

 

• فعالیتهای کنترلي 

 

۱۰) انتخاب و توسعه فعالیتهای کنترلی

۱۱) انتخاب و توسعه کنترلهای عمومی حاکم بر فناوری 

١٢) بکار گیری خط مشی ها و روشهای مناسب

 

• اطلاعات و ارتباطات

 

١٣) اطلاعات مربوط 

١٤) ارتباطات داخلی

١٥) ارتباطات خارجی

 

• فعالیتهای نظارتی

 

١٦) انجام ارزیابی های مستمر / یا جداگانه

١٧) ارزیابی و اطلاع رسانی نارساییها

 

فرم ارسال نظر

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند