اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

نکات مهم صورتهای مالی

نکاتی بسیار مهم در رابطه با صورتهای مالی که هر حسابدار باید بداند:

 

واحدهای تجاری خارج از کشور که ملکیت انها متعلق به واحدهای تجاری ایرانی است در صورتی که در تهیه و ارائه صورتهای مالی خود تابع مقررات و استانداردهای حسابداری محلی باشند ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران نیستند.

 

مسئولیت تهیه و ارائه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری(هیئت مدیره)است.

 

شرط اولیه مفید بودن اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی اهمیت انهاست

 

هدف صورتهای مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است .

 

صورتهای مالی حسابرسی شده

 

مجموعه کامل صورتهای مالی شامل 5 قسمت می باشد:

 ●ترازنامه

 ●سود و زیان

 ●سود و زیان جامع

 ●صورت جریان وجوه نقد 

 ●یادداشتهای توضیحی

 

بکارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی جبران نمی شود.

رویه های حسابداری راه کارهایی ویژه ای است که واحد تجاری برای تهیه و ارائه صورتهای مالی انتخاب می کند.

 

ترازنامه حداقل باید شما 12 قسمت اصلی باشد:

 ●دارائیهای ثابت مشهود 

 ●دارائیهای نامشهود

 ●سرمایه گذاریها

 ●موجودی مواد و کالا 

 ●حسابها و اسناد دریافتنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی

●موجودی نقد 

●حسابها و اسناد پرداختنی  تجاری و سایر حسابها و اسناد پرداختنی 

●ذخیره مالیات

●ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

●بدهیهای بلند مدت

●سهم اقلیت 

●سرمایه و اندوخته ها

 

صورت سود وزیان حداقل باید شما 10 قسمت اصلی باشد:

 ●درامدهای عملیاتی 

 ●هزینه های عملیاتی  

 ●سود یا زیان عملیاتی

 ●هزینه های مالی 

 ●سایر درامدها و هزینه های غیر عملیاتی

 ●مالیات بر درامد

 ●سود یا زیان فعالیتهای عادی

 ●اقلام غیرمترقبه         

 ●سهم اقلیت            

 ●سود یا زیان خالص

 

نکات مهم صورتهای مالی

 

ضرورت فرض تعهدی ناشی از اصل حسابداری دوره مالی می باشد.

تغییرات حسابداری و انعکاس آن در صورتهای مالی مفهوم ثبات رویه را نقض می کند.

ثبت منافع اقتصادی به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادی به عنوان بدهی مبتنی بر اصل تداوم فعالیت می باشد.

اقلام غیر مترقبه اقلامی هستند که به طور متعارف انتظار نرود که در اینده نزدیک به وقوع بپیوندد.

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مربوط بودن و قابل اتکا بودن است.

عوامل اصلی قابل اتکا بودن اطلاعات:کامل بودن ، احتیاط ، بی طرفی ، بیان صادقانه ، رجحان محتوی برشکل

عوامل اصلی مربوط بودن اطلاعات:انتخاب خاصه ، ارزش تایید کنندگی و پیش بینی کنندگی

 

تهیه و تنظیم صورتهای مالی در حداقل زمان را با حساب جم تجربه کنید.

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند