اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

خدمات مالیاتی موسسه حساب جم

دفاعیه مالیاتی با کاهش قطعی جرایم مالیاتی

جرايم مالياتی

 

انواع جرائم مالیاتی طبق قانون چیست؟؟

 
ماده ۵١ ق.م.م: تخلف از مقررات فصل تمبر به مبلغ ٢ برابر حق تمبر
 
ماده ١۶٩ ق.م.م: عدم صدور صورتحساب و درج شماره اقتصادی و استفاده سوء آن برای خود و دیگران با مسؤلیت تضامنی و ٢٪‏ و عدم آرائه فهرست معاملات ١٪‏
 
ماده ١٩٠ ق.م.م: پرداخت مالیات پس از سررسید معادل ٢/۵٪‏ به ازای هر ماه
 
ماده ١٩٢ ق.م.م: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل ٣٠٪‏ مالیات متعلق و سایر مؤدیان (مانند ماده ٧٨،٨٠،٢۶،٨٨،١٢۶، ١١۶) طبق حکم صدر ماده مذکور برابر ١٠ ٪‏ مالیات متعلق می‌باشد.
 
ماده ١٩٣ ق.م.م: عدم تسلیم تر  دوره معافیت ، عدم استفاده از معافیت در سال مربوطه
 
ماده ١٩۴ ق.م.م: اختلاف بیش از١۵٪‏ درآمد ابرازی با قطعی در اجرای ماده ١۵٨ ، لغو بخشودگی تا ٣ سال و دریافت جرایم
 
ماده ١٩۵ ق.م.م: عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ١١۴ مدیران قبل از انحلال معادل٢٪‏ سرمایه پرداختی و جریمه تسلیم اظهارنامه خلاف واقع ١٪‏ سرمایه
 
ماده ١٩۶ ق.م.م: جریمه مدیران تصفیه در صورت تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه أمور مالیاتی و سپرده تامین معادل ٢٠٪‏ مالیات متعلقه
 
ماده ١٩٧ ق.م.م: عدم تسلیم لیست حقوق٢٪‏ و عدم تسلیم قرارداد پیمانکاری ١٪
ماده ١٩٩ ق.م.م: عدم کسر وایصال مالیاتهای تکلیفی معادل ١٠٪‏ و ماهیانه ٢/۵٪
ماده ٢٠٠ ق.م.م: جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسنادرسمی معادل ٢٠٪‏ و در صورت تکرار حبس تعزیری درجه شش
 
ماده ٢٠١ ق.م.م: اظهارات کذب به قصد فرار از پرداخت مالیات برای ٣ سال متوالی به حبس از٣ ماه تا ٢ سال ومحرومیت از کلیه معافیت ها و بخشودگی ها
 

ماده ٢١١ ق.م.م: عدم پرداخت یا تقسیط بدهی پس از ابلاغ برگ اجرایی معادل ١٠٪‏ جمع بدهی مالیاتی و جرایم متعلق به آن

 

کاهش مالیات

جرایم مالیاتی - دیرکرد مالیات 

 

اگر مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد جریمه دیرکرد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ( اصلی یا متمم ) تا زمان پرداخت محاسبه و مطالبه خواهد شد .

 

در صورتی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا در موعد مقرر قانونی تسلیم ننماید : جریمه دیرکرد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قابل محاسبه و مطالبه میباشد( آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

به موجب ماده  ۱۹۰ ق.م.م جریمه تاخیر معادل ۲/۵% به ازای هر ماه خواهد بود . 

 

در خصوص مدت ماه های قابل محاسبه جریمه دیرکرد نیز در تبصره دو ماده ۱۹۰ آمده است : اگر  فاصله بین اعتراض نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعی شدن بیش از یکسال شود جریمه فقط تا مدت زمان یکسال قابل مطالبه خواهد بود

همانگونه که در اکثر دعاوی کیفری و حقوقی لایحه ای از سمت صاحبان دعوا به دادگاه ارائه می شود در دعاوی مالیاتی نیز مودی باید لایحه ای برای دفاع از خود تحویل مقامات قضایی دهد .

 

تنظیم لایحه می تواند مزایایی به همراه داشته باشد

 

اعضای هیأت حل اختلاف در صورت عدم حضور به موقع مودی می توانند با مطالعه لایحه رأی مقتضی را صادر نمایند و همچنین اگر در همان روز رأی گیری انجام نشود وجود لایحه باعث عدم فراموشی بحث مورد نظر و دوباره یادآوری آن برای بهتر و دقیق تر رأی دادن می گردد.برای اینکه لایحه دفاعیه اثربخشی لازم را داشته و مثمر ثمر باشد

 

تاییدیه اظهارنامه مالیاتی

این امکان وجود دارد که اظهارنامه عملکرد مورد قبول حسابرسان اداره مالیات قرار نگیرد و مالیات تشخیصی آنها از مالیات اعلامی شما در شرکت بیشتر باشد.

 

اگر اظهارنامه قبول نشد چه کنیم؟

در اینجا کارشناسان و حسابرسان حساب جم به برگه تشخیصی اعتراض خواهند کرد که تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگه تشخیص در حوزه مالیاتی مربوطه قابل طرح بوده و در صورت موافقت مقامات مالیاتی به اعتراض مودی  بر حسب توافق، مالیات تعدیل می گردد. در غیر این صورت  و با مخالفت حوزه مالیاتی پرونده به هیئت بدوی حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود.

اقدامات در هیئت بدوی

در هیئت بدوی کارشناسان و متخصصان حساب جم با ارائه لوایح و دفاعیه مالیاتی (اسناد و مدارک مثبته) نسبت به کاهش مالیات اقدام مجدد خواهند کرد.

 

تاثیرات مثبت ارائه لوایح و دفاعیه مالیاتی:

 

- گاهی اوقات به دلایلی حضور مودی در زمان مقرر برای حضور در هیأت حل اختلاف میسر نمی باشد ولی می تواند لایحه دفاعیه خود را در دبیرخانه ثبت و به هیأت ارائه نماید؛ اعضای هیأت نیز با مطالعه لایحه مزبور نسبت به صدور رأی اقدام می نمایند.

- اکثر اوقات بعد از اینکه مودی دفاعیات خود را شفاهاً به هیأت حل اختلاف ارائه می نماید و جلسه را ترک می کند، اعضای هیأت مجدد لایحه دفاعیه مالیاتی را مرور و نسبت به آن رأی خود را صادر می نمایند.

- با توجه به اینکه در یک روز کاری، تعداد پرونده های رسیدگی شده توسط هیأت حل اختلاف زیاد می باشد و ممکن است هیأت مزبور در همان روز به پرونده رأی ندهد، به همین خاطر با مطالعه مجدد لایحه و یادآوری موضوع، رأی مورد نظر را صادر می نماید.

برای کمتر شدن میزان خطا در لوایح باید به نکاتی توجه کرد که در سایت ما موجود می باشد.

 

کاهش جرائم مالیاتی

 

اهداف دفاع مالیاتی

 

رعایت نکات زیر را توصیه می کنیم :

 

اقدام اول اخذ رونوشت گزارش رسیدگی برگ تشخیص صادره از سوی حوزه مالیاتی شما می باشد.

 

گزارش رسیدگی، اوراقی را گویند که گروه محترم رسیدگی نحوه محاسبه دقیق مالیات موضوع مورد بحث را در آن مرقوم نموده است.

بعد از آنکه گزارش رسیدگی را به دقت مطالعه فرمودید، باید اظهارنامه های ارسالی خود را در صورت ارسال مطالعه کرده تا ببینید اظهار شما به چه نحوی بوده است.

در صورتی که اسناد و مدارکی نشان دهنده دفاع شما در برابر سازمان امور مالیاتی وجود دارد، آنها را تهیه کرده و به بررسی نمایید.

در اکثر مواقع، لوایح طولانی که در چندین برگه مرقوم شده است، توسط هیأت حل اختلاف مطالعه نمی شود؛ پس پیشنهاد می شود در کوتاه ترین و تاثیرگذارترین حالت، مطالب خود را عنوان و تحریر نمایید.

به یکی از مستندات زیر جهت اعتباردهی و دفاع بهتر اشاره کرده و آن را ضمیمه لایحه خود نمایید.

بخشنامه

آئین نامه

دستورالعمل

تصویب نامه

رأی شورای عالی مالیاتی

رأی دیوان عدالت اداری

و در انتها پرهیز از محاوره نوشتن و سعی در حقوقی نوشتن.

 

مالیات تراکنش های بانکی

با توجه به ابلاغ تراکنش های بانکی تکمیلی به ادارات کل امور مالیاتی و فرصت ناکافی هم جهت اخذ دفاعیه از صاحب تراکنش بانکی و هم رسیدگی با دقت ، ابلاغیه امروز ۲۴/ ۶/ ۱۳۹۹ دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی به طور کلی اینطور گفته که

سال ۱۳۹۳ تا پایان شهریور ماه گزارش رسیدگی و برگ تشخیص صادر بشه ، بعد ابلاغ نشه تا پایان سه ماه و در اواخر آذر ابلاغ بشه ، مودی یه ماه فرصت داره اعتراض کنه  تو این مدت چهار ماهه ، مودی اسناد و مدارک جهت تراکنش های بانکی تکمیلی ( لایحه ) تنظیم میکنه و با مدارک تکمیلی و تنظیمی در اجرای ماده ٢٣٨ ق.م.م بیاد پیش رئیس امور تا پرونده مختومه بشود

فعالیت در زمینه دفاعیات مالیاتی

1-ادارات مالیاتی

2-هیئت های حل اختلاف مالیاتی

3-شورای مالیاتی

4-کاهش جرایم مالیاتی تراکنش های بانکی

 

تنظیم قانونی و اصولی انواع لوایح و دفاعیه مالیاتی توسط حساب جم با جمعی از مشاوران کارآزموده، با خاطری آسوده جهت هرگونه  امور مالیاتی و کاهش قطعی مالیات خود با ما تماس بگیرید.

حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در انجام گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین موسسات حسابرسی کشور قرار گرفته است.تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.

فرم ارسال نظر

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند