اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

مالیاتی

دیگر مطالب

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم 

 

ماده ۴۱ : در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده اند فرآیند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات آنها در هر یک از موارد ممکن، به شرح زیر خواهد بود:

 

۲- عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک از جمله:

 

۲- ۳- عدم ارائه مدارک هزینه ای:

 

۲- ۳- ۱- عدم ارائه تمام مدارک هزینه ای، در این گونه موارد با درنظر گرفتن نسبت سود فعالیت، هزینه های آن  براساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رئیس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مردادماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود، با رعایت مقررات قانونی مربوط به عنوان هزینه قابل قبول مودی منظور می شود.

 

۲- ۳- ۲- عدم ارائه بخشی از مدارک هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و امثالهم)، درخصوص هزینه هایی که اسناد و مدارک آن ارائه نشده در این صورت هزینه مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. 

 

 

هرچند نسخه  12.0.0.2 اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۹۸ ، در سایت سازمان امور مالیاتی بارگزاری و آماده تکمیل و ارسال می باشد ، ولی برای عمده مودیان حقیقی بهتر اینه که منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون .م.م باشند .

 

عمده ی مودیان حقیقی در زمره گروه شغلی قرار می گیرند که حجم فعالیت شان از حیث فروش تا ۶۰ برابر ۳۳ میلیون تومان ( ۱ میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون تومان ) است . این اشخاص می توانند از جمله مودیانی باشند که از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بهره مند گردند ، فلذا توصیه می شود منتظر دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ باشند که بزودی صادر و ابلاغ خواهد شد و چنانچه وضعیت مالیاتی آنان با شرایط این دستورالعمل مطابقت داشته باشد دیگر نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اسناد و مدارک ... نخواهند داشت و فقط مکلف اند فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند .

 

ضمنا توصیه می شود از قطعیت مالیات مستقیم عملکرد ۱۳۹۷ خود اطمینان حاصل نمایند.

 

 

معافیت مالیاتی

کلیات معافیت ها

 

 

ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ ( قابل اجرا از ۱/ ۱/ ۱۳۹۵ ) 

 

معافیت مالیاتی قانونی در ماده مذکور با مشخصات و شرایط خاص به شرح زیر به درآمدِ اشخاصِ مورد نظر اعطاء می شود :

 

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود .

 

درآمدهای خدماتی بیمارستان ها ، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود .

 

درآمدهای فوق الذکر از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند