اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

خدمات حسابرسی موسسه حساب جم

صدوربندهای مشروط در گزارشات حسابرسی و تبعات رعایت نکردن آنها

بندهای گزارشات حسابرسی

 

۱- عدم اخذ و ارائه تائیدیه های بدهکاران و بستانکاران - بانکها و غیره

۲- عدم کفایت ذخایر مالیاتی

۳ -فقدان اسناد مالکیت اموال و دارائیها و مشکلات مربوط به آن

۴ -عدم کفایت سایر ذخایر ( کالا . مطالبات و ...)

۵ -فقدان یا عدم رعایت آئین نامه معاملات

۶- عدم محاسبه صحیح و یا پرداخت به موقع دیون دولتی

۷-فقدان سیستم مناسب حسابداری بهای تمام شده

۸ -عدم احراز شرایط لازم به منظور تداوم فعالیت شرکت

۹ -عدم گزارش صحیح هزینه های جذب نشده

۱۰ -موضوع توقف فعالیت و عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس فرض مزبور

۱۱ -اشکال در طبقه بندی مناسب حسابها و گزارشگری

۱۲-عدم رعایت اصول و استاندارد های حسابداری در ثبت حسابها

۱۳ -عدم کفایت ذخیره مزایای پایان خدمت

۱۴ -عدم کفایت پوشش بیمه ای دارائیها

۱۵ -دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت

۱۶ -مشمولین ماده ۱۴۱ ( از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه بر اثر زیانهای وارده )

۱۷ -عدم رعایت مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون تجارت در خصوص سهام وثیقه مدیران

۱۸ -عدم انجام کامل تکالیف مجامع سال قبل . مفاد ماده ۱۴۲ قانون تجارت

۱۹ -مشمولیت ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۲۰ -فقدان دفتر ثبت سهام یا عدم ثبت نقل و انتقالات درآن ( مفاد ماده ۴۰ قانون تجارت )

۲۱ -عدم رعایت ماده ۱۲۸ قانون تجارت آگهی نام - مشخصات و اختبارات مدیر عامل

۲۲ -عدم انتشار اوراق سهام مفاد ماده ۲۷ قانون تجارت

۲۳ -عدم رعایت ماده ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون تجارت در خصوص صدور چک مدت دار و بلا محل

۲۴ -عدم رعایت ماده ۲۴۰ قانون تجارت در خصوص تقسیم منافع موهومی و رعایت پرداخت سود سهام ظرف ۸ ماه از تصویب مجمع

۲۵ -عدم رعایت ماده ۱۷۷ قانون تجارت در خصوص درج اعلامیه پذیره نویسی سهام در ۲ روزنامه کثیر الانتشار

۲۶ -عدم رعایت ماده ۱۰۶ قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه و انتخاب مدیران

۲۷ -عدم دعایت ماده ۱۰۳قانون تجارت در خصوص حداقل تعداد سهامداران در شرکتهای سهامی ۳ نفر ۲۸ -عدم رعایت مفاد ماده ۱۲۶ قانون تجارت در خصوص مدیریت عامل بیش از یک شرکت

۲۹ -عدم رعایت مفاد ماده ۲۳۲ قانون تجارت در خصوص رعایت مهلت قانونی ارائه گزارش مالی و فعالیت به بازرسان

۳۰ -عدم رعایت مفاد ماده ۸۹ و ۱۳۸ قانون تجارت در خصوص دعوت و تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف مهلت مقرر در اساسنامه

۳۱ -عدم رعایت مواد اساسنامه

۳۲ -نداشتن سیستم مناسب کنترلهای داخلی

۳۳ -عدم رعایت ماده ۱۰۷ قانون تجارت انتخاب اعضاء هیئت مدیره از بین سهامداران

۳۴ -عدم رعایت ماده ۱۰۹ قانون تجارت - اتمام مدت تصدی اعضاء هیئت مدیره

 

رعایت بندهای مشروط در گزارشات حسابرسی باید مو به مو رعایت شود تا به دردسر نیفتید، برای این منظور موسسه حساب جم آمادگی و نیروی کامل دارد

تا انواع فعالیت های مالیاتی و گزارشات حسابرسی شما را در حداقل زمان انجام دهد.

 

فرم ارسال نظر

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند