اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

لایحه بودجه

تبصره 1 :

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازي و خالص صادرات

گاز بیست درصد-20 % تعیین می شود. بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران مكلف است در طول

سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 5/14%

شركتملی نفت ايران از كل صادرات نفتخام و میعانات گازی معافاز تقسیم سود سهام دولت و

سهم چهارده و نیم درصد 5/14 % شركت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز

طبیعی معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر و همچنین سهم سه درصد- 3 %

موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره 5 اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه

واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه می شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد-20%-تعیین شده تا

سهم قانونی سی و شش درصد- 36 %-صندوق توسعه ملی از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم

صندوق و ديگر اجزاء در سال 1399 ب هعنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپراخت آن به

صندوق با ساز وكاري است كه هیأت امناي صندوق توسعه ملی مشخصمی كند.

گزارش هزينه كرد وجوه سهم چهارده و نی مدرصد- 14/5 % مربوط به سهم شركت ملی نفت ايران و

شركت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسلامی و

كمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شوراي اسلامی و سازمان برنامه و بودجه

كشور ارائه می شود

تبصره 2 :

شركتهای در حال واگذاري در سال 1400 مشمول حكم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می باشند.

برای ادامه مقاله pdf لایحه بودجه 1400 دانلود کنید.

موسسه حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنشهای بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند