اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

مراحل حسابرسی و شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی چیست؟

مراحل حسابرسی

 

۱- کسب شناخت کافی از ساختار کنترل داخلی شرکت

 

۲- برآورد اولیه ی احتمال خطر کنترل وطراحی آزمونهای اضافی (رعایت روشها یا کنترل ها)

 

۳- انجام آزمونهای اضافی در رعایت روش ها یا کنترل ها

 

۴- برآورد مجدد احتمال خطر کنترل (ثانویه)وطراحی آزمونهای محتوا

 

۵- انجام آزمونهای محتوا

 

۶- صدور گزارش حسابرس

 

چهار مرحله اول بحث ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی شرکت است که در حسابرسی فنی مد نظر قرار می گیرد و دو مورد بحث حسابرسی نهایی واثباتی است آنجا که ما به دنبال اثبات ۵ ادعای مدیریت هستیم.

 

 

انواع کاربرگ های حسابرسی

 

با توجه به مطالب متعددی که در کاربرگ ها درج می گردد ، انواع بی شماری کاربرگ حسابرسی وجود دارد . از این رو ، طبقه بندی آن ها کار نسبتا مشکلی است .

 

با این حال ، کاربرگ های تهیه شده می توانند در گروه های زیر طبقه بندی شود :

 

کاربرگ های عمومی :

 

کاربرگ های عمومی برای استفاده در برنامه ریزی و اداره امور حسابرسی ، طراحی می شوند . کاربرگ های برنامه ریزی حسابرسی ، طرح های کلی و برنامه های حسابررسی ، نمود گرها و پرسش نامه کنترل های داخلی ، قرارداد حسابرسی ، بودجه زمانی و یادداشت نکات ، نمونه هایی از کاربرگ های عمومی محسوب می شود.

 

کاربرگ نهایی :

 

کاربرگ نهایی که کاربرگ تراز آزمایشی نیز نامیده می شود جدولی است حاوی مانده سال جاری و سال قبل حساب های دفتر کل و ستون های اصلاحات پیشنهادی ، تعدیلات طبقه بندی و همچنین ، اقلام نهایی که در صورت های مالیمنعکس خواهد شد . کاربرگ نهایی ، جدول اصلی کنترل و تلخیص تمام کاربرگ های پرونده است و به عنوان ˝ستون فقرات˝ مجموعه کاربرگ های حسابرسی محسوب می شود.‎

 

کاربرگ های اصلی :

 

کاربرگ اصلی مشابه کاربرگ نهایی بوده و نشان دهنده یکی از سرفصل های عمده صورت های مالی می باشد . کاربرگ اصلی برای تلفیق هر گروه از حساب های مشابه دفتر کل بکار می رود و جمع هر یک ازر این کاربرگ ها ، یکجا به کاربرگ نهایی منتقل می شود . برای مثال کاربرگ اصلی وجوه نقد شامل مانده حسابهای بانکی ، صندوق ، تنخواه گردانها و غیره است.‎

 

کاربرگ اصلاحات پیشنهادی و تعدیلات طبقه بندی:

 

کاربرگ اصلاحات پیشنهادی ، پیشنویس ثبت های روزنامه ای که حسابرسان برای تصحیح اشتباهات یا تخلف های با اهمیت کشف شده در صورت های مالی و مدارک حسابداری صاحبکار تهیه می کنند .کاربرگ تعدیلات طبقه بندی شامل اقلامی است که ثبت آنها در دفاتر صحیح است ، اما برای ارائه مطلوب صورت های مالی باید تجدید طبقه بندی شوند . برای مثال ، مانده بستانکار با اهمیت حساب های دریافتی باید تحت عنوان یک بدهی ، تجدید طبقه بندی و در تراز نامه منعکس شود . از آنجایی که تعدیلات طبقه بندی تنها بر نحوه ارائه صورت های مالی تاثیر دارد ، تعدیلات مزبور در دفاتر صاحبکار ثبت نمی شود و تنها در کاربرگ های حسابرسی منعکس می گردد.‎

 

کاربرگ های تفصیلی:

 

کاربرگ تفصیلی که کاربرگ فرعی نیز نامیده می شود ، کاربرگی است که اجزای اصلی یا ریز مانده یک حساب دارایی یا بدهی ، مانند صورت ریز مبالغ دریافتی از مشتریان که جمع آن مانده حساب های دریافتنی می باشد ، را نشان می دهد.

 

کاربرگ تجزیه و تحلیل :

 

کاربرگ تجزیه و تحلیل خلاصهای از تغییرات طی دوره یک حساب دفتر کل را نشان می دهد . از این کاربرگ بیشتر در رسیدگی به حساب های عمده و کم گردش مانند اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، بدهی های بلند مدت ،‌ حقوق صاحبان سرمایه و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول که طی سال معاملات زیادی در آنها ثبت نشده است ، استفاده می شود.‎

 

کاربرگ صورت مغایرت :

 

حسابرسان معمولا به منظور اثبات مبالغ ثبت شده در حساب ها ، مبالغ مذبور را با اطلاعات و مدارک بدست آمده از سایر منابع مقایسه و تطبیق می دهند . در اینگونه موارد ، حسابرسان کاربرگی به نام صورت مغایرت تهیه می کنند ، مانند کاربرگ تطبیق مانده حساب های دریافتنی با تاییدیه های دریافتنی از مشتریان . از این کاربرگ بیشتر در رسیدگی به حسابهای دریافتنی ، حساب های پرداختی ، موجودی نقد و بانک و موجودی مواد و کالا استفاده می شود.‎

 

کاربرگ های محاسباتی :

 

حسابرسان معمولا برای تایید و اثبات صحت و درستی برخی از حساب های خاص و برخی از مبالغ ، محاسبات مستقلی را در یک کاربرگ انجام می دهند و نتایج حاصل از آن را با مبالغ منعکس و در مدارک حسابداری صاحبکار مقایسه می کنند . از این کاربرگ که اصطلاحا کاربرگ محاسباتی نامیده می شود ، برای اثبات اقلامی مانند هزینه استهلاک ، هزینه سود تضمین شده وام ها ، مالیات حقوق ، مالیات بر درامد ، حق بیمه سهم کارفرما ، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، سود هر سهم نظایر آنها استفاده می شود.‎

 

مدارک مؤید :

 

حسابرسان علاوه بر رسیدگی به مدارک حسابداری صاحبکار و بررسی سیستمهای حسابداری و کنترل های داخلی آن ، مدارک تشریحی دیگری را نیز برای اثبات صحت مطالب منعکس در صورت های مالی و توجیح گزارش خود گرد آوری می کنند ، به اینگونه مدارک اصطلاحا مدارک موید گفته می شود .

 

مراحل حسابرسی

 

 

در ادامه، مراحل حسابرسی را جز به جز برای شما شرح خواهیم داد.

 

شاخص های عملیات مشکوک در حسابرسی(ریسک پراهمیت و کم اهمیت)

 

 

در زیر برخی از علائم هشدار که صراحتا در متن استانداردها درج شده است نقل میشود: 

 

1. تصمیمات مهم و مرتبط با اداره امور شرکت توسط یک شخص اتخاذ شود. 

2. مدیریت شرکت به گزارشات مالی اهمیت نمی‌دهد و توجه لازم را مبذول نمیدارد و یا به اطلاعات مندرج در این صورتها اتکای لازم را ندارد. 

3. نقل و انتقال بین کارمندان چه در بین بخشها و چه ناشی از ورود و خروج کارکنان به دفعات اتفاق می‌افتد. 

4. مدیران غیر مالی شرکت در برآوردهای حسابداری دخالت بیش از حد معمول دارند. 

5. در محافل تجاری مدیریت شهرت خوبی ندارد. 

6. روند سودآوری شرکت با دیگر شرکتهای فعال در حوضه فعالیت شرکت تناسب ندارد. 

7. تحولات علمی و تغییرات تکنولوژی از سرعت بالایی برخوردار باشد. 

8. شرکت به صورت غیر متمرکز اما بدون نظارت کافی اداره می‌شود. 

9. حسابرس حین آزمون محتوا و کنترل مسائل، مشکلات و یا اشتباهات زیادی را مشاهده کند. 

10. معاملات با اشخاص وابسته بخش عمده و یا با اهمیتی از فعالیتهای شرکت را تشکیل دهد. 

11. شرکت با اشخاص وابسته معاملاتی در خارج از عرف تجاری آن انجام دهد. 

12. شرکت دارای حسابهای ویژه‌ای است که استفاده از روشها و استانداردهای حسابداری مشخصی برای تهیه و نگهداری اطلاعات مالی ان استفاده می‌شود. 

13. مدیریت با اجرای برخی از استانداردهای حسابداری مخالفت می‌کند. 

14. حسابرس دوره مالی قبل از حسابرسی دوره جاری را نپذیرفته باشد. 

15. صورتها و اطلاعات مالی سال یا سنوت گذشته حسابرسی نشده باشد. 

16. مدیریت اجازه برقراری رابطه با حسابرس قبلی را صادر نکند. 

17. مدیریت و ارکان راهبردی شرکت از مصاحبه و پاسخ به پرسشهای حسابرس طفره می‌روند. 

18. حقوق و دست مزد و یا پاداش پایان سال مدیریت وابسته به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی خصوصا سود و زیان دوره باشد. 

19. واحد حسابداری و واحد حسابرسی داخلی شرکت فاقد صلاحیت لازم برای انجام وظابفش باشد. 

20. صورتهای مالی سال و یا سالهای گذشته به تعدیل با اعمیت داده شود 

21. پیچیدگی معاملات و رویدادهای مالی شرکت که مستلزم قضاوت حرفه‌ای و تخصص خاصی باشد. 

22. وجود کارکنانی که نامشان در لیستهای حقوق درج نشده است. 

23. پرداخت حق المشاوره و حق دلالی و ... به کارکنان و یا دیگر اشخاص ثالث. 

24. وجود حساب جاری شرکا و امثال آن. 

25. شرکت تحت بررسي هيچ نوع تجارت و يا محصولي نداشته باشد. 

26. هرگونه وضعيتي که شناسايي هويت شرکت را مشکل مي سازد. 

27. انجام معاملات نقدي به ويژه در خريد و فروش اوراق بهادار بي نام. 

28. سرمايه گذاري شرکت در اموال و مستغلات در مدت زمان کوتاه بدون توجيه اقتصادي منطقي. 

29. شرکت عموماً براي انجام تراکنش هاي مالي يا اخذ تسهيلات از صرافیها و مؤسسات مالي غيرمجاز استفاده مي کند. 

30. معاملاتي که بدون هيچ دليل تجاري از طريق واسطه ها صورت مي گيرد. 

31. افزايش سود ناشي از فعاليت هاي غير عملياتي شرکت نسبت به فعاليت هاي عملياتي. 

32. يافتن اسناد و مدارک مخدوش شده در اسناد موجود شرکت. 

33. استقرار مرکز اصلي فعاليت هاي شرکت در مناطق پر ريسک. 

34. عليرغم فعاليت شرکت در مناطق کم ريسک، شرکت مراوده تجاري با مناطق پر ريسک دارد. 

35. ادامه فعاليت شركت عليرغم زيان انباشته متورم. 

36. شركت تمايل به تبديل وجه نقد به داراييهاي سرمايه اي به صورت نامتعارف دارد. 

37. جريانات نقدي شركت نسبت به سنوات قبل از روند غيرمنطقي برخوردار باشد. 

38. سرمايه اوليه شركت و يا افزايش سرمايه غيرمتناسب با سطح فعاليت شركت باشد.

 

حساب جم با سابقه 23 ساله در انجام امور مالیاتی بخصوص کاهش قطعی مالیات و موفقیت در اکثر پرونده های مالیاتی خشنوئ است که توانسته رضایت کامل شما عزیزان را کسب نماید.

 

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند