اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

خدمات حسابرسی موسسه حساب جم

گزارش حسابرسی

صورتهای مالی حسابرسی شده

به بررسی گزارش سالانه که توسط حسابرس تهیه و تنظیم می شود تا به مدیران ارائه شود گزارش حسابرسی می گویند. شما بعنوان شخص حقیقی یا حقوقی برای گزارش حسابرسی خود یا گزارش حسابرسی شرکت باید به یک فرد متخصص اعتماد کنید تا صفر تا صد گزارش حسابرسی شما را بدون کوچکترین ایراد انجام دهد. حساب جم با داشتن بهترین متخصصان می تواند در زمینه تهیه و تنظیم گزارشات حسابرسی بسیار کمک کننده باشد.

گزارش حسابرسی شامل این موارد می شود:

صورت گردش نقدی

ترازنامه

صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

صورت درآمد

 

انواع گزارش حسابرسی

گزارش حسابرسی مشروط

گزارش حسابرسی مردود

گزارش حسابرسی مستقل

گزارش مقبول یا استاندارد

 

گزارش مقبول (مطلوب، استاندارد، غیرمشروط)

نوع گزارش حسابرسی استاندارد مقبول تنها برای زمانی است  که صورتهای مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شامل افشای کافی و با استفاده از مبنای یکنواخت با دوره قبل ارائه شده است. محدودیت با اهمیت و یا اساسی دردامنه رسیدگی وجود نداشته باشد. آثار هرگونه ابهام اساسی موجود که می تواند اثری با اهمیت بر صورت های مالی داشته باشد به صورتیکه منطقی برآورد شود.

حسابرسان در این گزارش بیان می نمایند که رسیدگی های آنان بر اساس استاندادهای حسابرسی انجام شده است و صورتهای مالی مطابق با اصول حسابداری است.”

در برخی از شرایط خاص، حسابرس با وجود صدور نظر مقبول، عباراتی توضیحی را به گزارش استاندارد اضافه می نماید.

گزارش مشروط

چنانکه آثار ناشی از موارد انحراف از استانداردهای حسابداری و محدودیت در رسیدگی به تنهایی یا در مجموع بر صورت های مالی اساسی با اهمیت بوده اما اساسی نباشد، نوع اظهارنظر حسابرس مشروط خواهد بود.

“به استثناء موارد ناشی از عدم امکان دسترسی به شواهد و یا انحرافات با اهمیت از اصول حسابداری، صورتهای مالی مطابق با اصول حسابداری است.”

گزارش مردود

در حالاتی که یک یاز موارد انحراف از استانداردهای حسابداری به تنهایی یا تعدادی از آن ها در مجموع دارای اثرات اساسی بر صورت های مالی مورد رسیدگی باشد، نوع اظهارنظر حسابرس مردود خواهد گردید.

“صورتهای مالی با اصول حسابداری مطابقت ندارد.”

زمانیکه که اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی امکان پذیر نباشد ؛ که یک نوع گزارش ممکن است تهیه میگردد.

عدم اظهارنظر

در حالاتی که حسابرس در رسیدگی های خود با محدودیت یا ابهام اساسی مواجه شود به نحوی که امکان اظهارنظر نسبت به صورت های مالی فراهم نگردد، حسابرس نسبت به صورت های مالی گزارش عدم اظهارنظر صادر خواهد شد. ابهام مواردی می باشد که به دلیل مبهم بودن نتایج نهایی، حسابرس قادر به تعیین تاثیر آن مورد بر صورتهای مالی نمی باشد.

 

صورتهای مالی حسابرسی شده

 

نکته بسیار مهم از تاریخ گزارش حسابرسی

تاریخ گزارش حسابرس، تاریخ پایان عملیات اجرایی حسابرسی است که معمولاً همزمان با تاریخ ترک محل کار توسط حسابرس می باشد.

در موارد خاصی ممکن است از تاریخ گذاری دوگانه برای گزارش حسابرسی استفاده شود. بدین صورت که علاوه بر تاریخ گزارش حسابرسی، تاریخ دیگری بعد از آن را که اطلاعات موثر بر گزارش حسابرس دریافت شده است نیز با اشاره به موضوع به عنوان تاریخ دوم برای آن بند ذکر نمود.

تاریخ گزارش حسابرسی نشان دهنده پایان عملیات اجرایی حسابرسی است.

ذکر تاریخ، از آن جهت با اهمیت است که حسابرس نسبت به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که پس از این تاریخ رخ می دهد، مسئولیتی ندارد.

حساب جم با بیش از ۲۳ سال سابقه در ارائه گزارش حسابرسی شرکتها، موسسات و اشخاص در حداقل زمان، دفاعیه مالیاتی، همچنین کاهش قطعی مالیات مشاغل و اشخاص حقیقی و رسیدگی به جرائم مالیات تراکنشهای بانکی توانسته است رضایت کامل شما عزیزان را جلب نماید. حساب جم با تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی در اسرع وقت و استقرار بهینه حسابداری منطبق با استانداردهای حسابداری در بین برترین های حرفه خود در کشور قرار دارد. تخصصی ترین خدمات حسابرسی و حسابداری را از متخصصین و مشاوران مالیاتی حساب جم بخواهید

فرم ارسال نظر

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند