اطلاعات تماس

تلفن

۰۲۱۸۸۵۳۳۱۸۷ | ۰۲۱۸۸۵۴۶۳۹۴ | ۰۲۱۸۸۵۴۵۳۹۷ | ۰۲۱۸۸۵۱۷۰۲۱ | ۰۲۱۸۸۷۵۶۸۶۷

ایمیل

info@hesabjam.ir

حسابداری و حسابرسی

دیگر مطالب

نکات کلیدی و مهم حسابرسی

حسابرسی چیست و نکات مهم حسابرسی چیست؟؟؟

 

۱ـ مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.

 

۲ـ بیان حدود رسیدگی، برای تعیین و محدود کردن مسئولیت حسابرسان است.

 

۳ـ اعتقاد به درستکاری مدیران برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی کافی نیست.

 

۴ـ حسابرسی شرکت های دولتی ایران توسط دیوان محاسبات کشور صورت می گیرد.

 

۵ـ طبق مقررات قانون تجارت ایران، رسیدگی به صورت های مالی شرکت سهامی عام توسط بازرس قانونی منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام است.

 

۶ـ حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می دهد.

 

۷ـ بازرس قانونی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب می شود.

 

۸ـ بازرس قانونی موظف است کلیه گزارشات وقوع جرم را صرفاً به مجمع عمومی صاحبان سهام ارائه نماید.

 

۹ـ مهمترین نقش حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی اعتباردهی است.

 

۱۰ـ منظور از اعتباردهی حسابرسان عبارت است از ایجاد اطمینان نسبت به قابلیت اتکای صورت های مالی.

 

تفاوت حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل چیست؟؟

 

۱۱ـ تصمیم نهایی در مورد اینکه حسابرسان نسبت به صاحبکاران خود مستقل به نظر می رسند؛ باید توسط جامعه اتخاذ شود.

 

۱۲ـ حسابرس به خاطر حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه است که در حین رسیدگی ها کوشش می کند مستقل به نظر برسد.

 

۱۳ـ هدف اصلی حسابرسی تعیین مطلوبیت ارائه صورت های مالی است.

 

۱۴ـ حسابرسی ضمنی معمولاً در طول دوره مالی و بعضاً در پایان دوره مالی انجام می شود.

 

۱۵ـ در حسابرسی ضمنی، کنترل های داخلی مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می گیرد و نتیجه آن تحت عنوان گزارش نامه مدیریت تهیه و ارائه می شود.

 

۱۶ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی صورت های مالی، استانداردهای حسابداری است.

 

۱۷ـ معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت، قوانین موضوعه است.

 

۱۸ـ رسیدگی های حسابرسان دیوان محاسبات نمونه ای از حسابرسی رعایت است.

 

۱۹ـ حسابرسی رعایت توسط حسابرس مستقل، به صورت یک پروژه جداگانه یا همراه با حسابرسی صورت های مالی انجام می شود.

 

۲۰ـ یکی از اهداف خاص حسابرسی عملیاتی برای تعیین این است که آیا واحدهای عملیاتی خاص شرکت به طور کارا و اثربخش انجام وظیفه می نمایند؟

 

حسابرسی مالیاتی چگونه انجام می شود؟؟

 

۲۱ـ هدف حسابرسی عملکرد عبارت است از تعیین میزان کارایی و اثربخشی مدیران واحد تجاری.

 

۲۲ـ بررسی انطباق عملکرد مدیران واحد تجاری با سیاست های صاحبان سهام از اهداف حسابرسی مدیریت می باشد.

 

۲۳ـ انتخاب مناسب ترین روش های حسابرسی برای هر کار، مستلزم کاربرد قضاوت و تجربه حرفه ای است.

 

۲۴ـ استاندارد های حسابرسی با روش های حسابرسی فرق دارند. به این معنی که روش های حسابرسی مربوط می شوند به مراحل انجام رسیدگی.

 

۲۵ـ هدف استاندارد های حسابرسی آن است که انجام حسابرسی و ارائه گزارش بر اساس ضوابط صورت گیرد.

 

۲۶ـ استانداردهای عمومی شامل صلاحیت های فردی حسابرسان می باشد.

 

۲۷ـ استقلال رای، صلاحیت و آموزش فنی از جمله استانداردهای عمومی می باشند.

 

۲۸ـ طبق اولین استاندارد عمومی حسابرسی، حسابرسی باید توسط فرد یا افرادی انجام شود که آموزش فنی و تجربه کافی داشته باشند.

 

۲۹ـ اعمال مرقبت های حرفه ای، احتمال بروز هر گونه کوتاهی یا از قلم افتادگی با اهمیت را منتفی می سازد.

 

۳۰ـ اعمال مراقبت های حرفه ای در اجرای حسابرسی مستلزم بررسی دقیق کارهای انجام شده در هر یک از سطوح سرپرستی است.

 

حسابرسی صورتهای مالی چگونه موجب کاهش قطعی مالیات می شود؟؟؟

 

نکات مهم و کاربردی حسابرسی

 

۳۱ـ خلاصه ماهیت و محتوای سه استاندارد اجرای عملیات، معیارهای برنامه ریزی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی و گردآوری شواهد است.

 

۳۲ـ استانداردهای اجرای عملیات شامل کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی توسط حسابرس است.

 

۳۳ـ بر اساس استانداردهای حسابرسی، حسابرس باید سیستم کنترل های داخلی شرکت را بررسی و ارزیابی نماید.

 

۳۴ـ کسب شواهد و مدارک کافی و قابل اطمینان به عنوان مبنایی برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، در ارتباط با استانداردهای اجرای عملیات است.

حسابرسی مبتنی بر ریسک چیست؟؟

۳۵ـ بر اساس استانداردهای گزارشگری، گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر.

 

۳۶ـ برخوردار بودن از دانش و تجربه حرفه ای جزء استانداردهای عمومی حسابرسی است.

 

۳۷ـ تصمیم گیری در مورد کفایت مستلزم قضاوت حرفه ای حسابرس است.

 

۳۸ـ موضوع اصلی مورد رسیدگی حسابرس مستقل صورت های مالی است.

 

۳۹ـ در بند مقدمه گزارش حسابرسان بیان می شود که صورت های مالی مورد حسابرسی حسابرس قرار گرفته است.

 

۴۰ـ مسئولیت تهیه صورت های مالی با هئیت مدیره است.

 

حسابرسی بیمه چیست؟؟؟

 

۴۱ـ عبارت «مسئولیت تهیه صورت های مالی با مدیریت شرکت است» در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل درج می شود.

 

۴۲ـ موضوع برنامه ریزی کار حسابرسان در بند حدود رسیدگی در تعریف کار حسابرسی عنوان می شود.

 

۴۳ـ استانداردهای حسابرسی در نهایت، پشتوانه منطقی لازم را جهت تامین مبنایی منطقی برای اظهارنظر حسابرسان مشخص می سازد.

 

۴۴ـ هنگامی که حسابرس اظهارنظر مقبول ارائه نمی نماید، باید همه دلایل اساسی برای اظهارنظر غیر مقبول را در یک یا چند بند.

 

۴۵ـ گزارش مردود زمانی صادر می شود که عدم توافق اساسی باشد.

 

۴۶ـ گزارش عدم اظهارنظر در شرایطی صادر می شود که ابهام و محدودیت اساسی وجود داشته باشد.

 

۴۷ـ چنانچه اشکالات مشاهده شده دارای اهمیت اساسی باشد، نوع اظهارنظر حسابرسان مردود یا عدم اظهارنظر خواهد بود.

 

۴۸ـ تاکید بر مطلب خاص به صورت یک پاراگراف توضیحی بعد از بند اظهارنظر درج می گردد.

 

۴۹-هدف از تهیه آیین رفتار حرفه ای عبارت است از ارائه رهنمودهای عملی به اعضا به منظور بهبود بخشیدن به کیفیت ضوابط حرفه.

 

۵۰ـ هدف اساسی رعایت آیین رفتار حرفه ای توسط حسابداران رسمی بهبود کیفیت ضوابط حرفه است.

موسسه حساب جم با قبول انجام کلیه امور حسابرسی و مالیاتی و سابقه ای 23ساله در این زمینه توانسته است رضایت کامل مراجعه کنندگان خود را کسب نماید.

درخواست خدمات حسابداری و حسابرسی

چنانچه در حوزه خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی نیازمند مشاوره و کمک هستید لطفا با ما در میان بگذارید تا متخصصین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند